Børnehuset Alssund
 
Pædagogikken i Børnehuset Alssund
Publiceret den 2. juli 2015

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og i besiddelse af en række færdigheder og udviklingspotentialer.

Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre - såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskaber.

Barnet møder derfor en hverdag, hvor det i det omfang det kan, selv skal vælge og tage stilling - og kunne lære at forstå, hvilke konsekvenser det valgte får - selvfølgelig støttet og vejledt af personalet. Vi giver i videst mulig omfang børnene mulighed for at fordybe sig i små grupper eller alene med eller uden voksne. Vi respekterer børnenes leg og deres forskelligheder.

Bilag
Udvikling af pædagogikken