Børnehuset Alssund
 

Om Børnehuset Alssund

Børnehuset Alssund er en integreret institution med vuggestue- og børnehavepladser. 

OBS: Telefonnr nederst på siden er afløst af vores nye nr. 88 72 42 86.
(Se også under fanen "Kontakt")

Vi er opdelt i 3 teams - der arbejder tæt samme på tværs af teamene.

Institutionen arbejder efter Lov om Pædagogiske Læreplaner i Dagtilbud og inden for den af Byrådet vedtagne Børne- og Ungdomspolitik og ud fra Sønderborg Kommunes vision

”Vi vil i samspil med

omverdenen skabe

gode rammer og udvikling”

 

Børnehuset Alssunds barnesyn:

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og i besiddelse af en række færdigheder og udviklingspotentialer.

Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab.

Barnet møder derfor en hverdag, hvor det i det omfang det kan, selv skal vælge og tage stilling – og kunne lære at forstå, hvilke konsekvenser det valgte får – selvfølgelig støttet og vejledt af personalet. Vi giver i videst muligt omfang børnene mulighed for at fordybe sig i små grupper eller alene med eller uden voksne. Vi respekterer børnenes leg og deres forskelligheder.

 

Vi ønsker at skabe en hverdag, hvor …

 • det enkelte menneske – lille som stor – får gode muligheder for udvikling
 • det enkelte menneske – barn som forældre og personale – føler sig værdifuld og påskønnet
 • vi som personale lever op til de krav og mål, der sættes for vort arbejde

Vi arbejder i en grundlæggende atmosfære, som bygger på

 • tryghed
 • ansvarlighed
 • udvikling  

I denne atmosfære er nøgleordene

 • nærvær
 • glæde
 • tolerance
 • respekt
 • samarbejde
 • personlig udvikling